A wagonrfanclub.hu Adatvédelmi Nyilatkozata

A wagonrfanclub.hu a www.wagonrfanclub.hu címû honlapján kiemelt figyelmet szentel minden látogatója (a továbbiakban együtt: felhasználók) személyes adatai védelmének. Személyes adatnak minõsül a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A wagonrfanclub.hu kizárólag az online szolgáltatásokat igénybe vevõ felhasználók esetében kéri bizonyos adatok rendelkezésére bocsátását. Ezeket az adatokat is csak olyan mértékben, amennyiben az a felhasználó által igénybe vett, illetve kért szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

A wagonrfanclub.hu az adatokat csak akkor tárolja, ha ehhez a felhasználó hozzájárul. A hozzájárulást megadottnak tekinti, ha valamely adatbeviteli ûrlap alján a felhasználó „küldés” vagy „Mehet” gombra kattint. A megadott személyes adatokat a wagonrfanclub.hu az érintett felhasználó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül senkinek nem továbbítja és nem hozza nyilvánosságra.

A wagonrfanclub.hu minden eszközzel gondoskodik az adatok védelmérõl.

A wagonrfanclub.hu kijelenti, hogy tiszteletben tartja a felhasználók bizalmas információit, a tudomására jutó, a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezeli és azokat kizárólag szolgáltatásai fejlesztéséhez, valamint statisztika készítéséhez használja fel. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

A wagonrfanclub.hu ésszerû ellenõrzést biztosít azon személyes adatok, információk felett, amelyeket a felhasználók megosztanak vele.

A wagonrfanclub.hu gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a felhasználókról megszerzett adatok felhasználása mindenkor megfeleljen a hatályos magyarországi jogszabályoknak. Az adatvédelmi elvek kialakításakor a wagonrfanclub.hu különös tekintettel vette figyelembe a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt és az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28.-án kelt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1998. évi VI. törvényt.